3.9.2018 13.01
Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolla oli tarve uudistaa johtamista, johon haettiin ideoita muun muassa muotoilulla. Palvelumuotoilun kautta saatiin uusia näkökulmia ja konkreettisia parannusehdotuksia tavoitteiden jalkauttamiseksi sekä työkaluja tavoitejohtamisen tueksi.

Instagram