1.2.2018 14.07
Sähköinen työterveyskysely korvaa paperisen lomakkeen, joka on osa julkisen työterveystarkastuskäytännön yhtenäistämistä. Uusi palvelu parantaa hoidon laatua ja kohdentamista sekä mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt. Palvelumuotoilulla varmistettiin hyvä käyttäjäkokemus kaikille osapuolille.

Instagram