Aikalisä-toimintamalli sai uusia ideoita

Julkaistu 23.3.2018 klo 11.46

Valtiokonttorin D9-digitiimin järjestämässä Design Sprintissä kehitettiin Aikalisä-toimintamallia ja lopputuloksena syntyi kattava toimenpidelista jatkoa varten. Viisi päivää kestävässä Design Sprintissä eri hallinnon alojen asiantuntijat pohtivat muun muassa Aikalisän kohderyhmää ja palveluja.

Sprintti järjestettiin Valtiokonttorin tiloissa maaliskuun alussa. Osallistujina oli laaja joukko asiantuntijoita opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Kelasta, Puolustusvoimista, Varusmiesliitosta, Opetushallituksesta, Väestörekisterikeskuksesta ja Valtiokonttorista.

Aikalisä_Design_Sprint
Nuorisotyöntekijä Mikko Takala tutustuu protoihin.

Ennen sprintiä ajatuksena oli kehittää Aikalisä-applikaatio asevelvollisille, mutta viikon aikana ymmärrettiin, että kohderyhmä tavoitetaan parhaiten ammattilaisten kautta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Aikalisä tukee asevelvollisten, varusmiesten, siviilipalvelusvelvollisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Yhdeksi tärkeimmäksi tarpeeksi nousi tiedon sujuva jakaminen sekä koulutus, sillä tietoa puuttuu niin varuskunnista kuin viranomaisilta. Aikalisä-toimintamallin tarkoituksena on tukea ja tuottaa koulutusmateriaalia esimerkiksi etsivälle nuorisotyölle sekä varuskuntien ja siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattoreille.

– Keskustelimme useaan otteeseen siitä, että kuka meidän keskeisin asiakas on. Onko se kantahenkilökunta, asevelvollinen vai viranomaiset. Haastattelimme asevelvollisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja se vahvisti ajatusta, että ammattilaiset ovat Aikalisän tärkein kohderyhmä, sanoo palvelumuotoilija Laura Järveläinen D9-digitiimistä.

Kaisla Luukkainen
Kaisla Luukkainen

Varusmiesliittoa edustanut Kaisla Luukkainen toi työskentelyyn varusmiesten näkökulmaa ja sai viikon aikana paljon uutta tietoa niin Varusmiesliitolle kuin Kainuun prikaatillekin.

- Menenkin heti ensitöikseni keskustelemaan sosiaalikuraattorin kanssa ja kerron mistä me olemme tämän viikon aikana keskustelleet.

Aikalisä-toimintamallin kehittämistä jatketaan kevään aikana.

Lisätietoa

Laura Järveläinen, palvelumuotoilija, Valtiokonttori p. 050 4074 814