D9 -digitiimi muotoili työkaluja tavoitejohtamiseen

Julkaistu 3.9.2018 klo 13.01

Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osastolla oli tarve uudistaa johtamista, johon haettiin ideoita muun muassa muotoilulla. Palvelumuotoilun kautta saatiin uusia näkökulmia ja konkreettisia parannusehdotuksia tavoitteiden jalkauttamiseksi sekä työkaluja tavoitejohtamisen tueksi.

D9:n palvelumuotoilijat Maria Leinvuo ja Anna-Mia Myllykangas loivat analyysin kautta kolme visuaalista mallia tavoitejohtamisen tueksi:

Tavoitetaulukko1. Uusi tavoiteprosessi ja toimintaohjeet sen toteuttamiseksi.

2. Tavoitteiden kiinnittäminen arkeen esim. tiimityötä ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa parantamalla. 

3. Työntekijäprofiilit tukemaan toimivien tiimien muodostamista ja esimiehen ja työntekijän avuksi kehityskeskusteluun.

Projektissa tehtiin haastatteluja ja järjestettiin kaksi työpajaa.

- Yleisellä tasolla opimme paljon asiantuntijaorganisaation johtamisesta sekä valtiohallinnon sisällä tapahtuvasta strategisesta työstä. Tämä on muotoilijalle aika harvinaislaatuinen tilaisuus. Pidimme tärkeänä, että työyhteisön sisäiset prosessit ja toimintamalli on kaikille yhdenmukainen, ja huomasimme että visuaalisesti kuvitettu prosessi auttaa dialogin synnyttämisessä ja kehitystyössä, sanovat palvelumuotoilijat Maria Leinvuo ja Anna-Mia Myllykangas.

Työpajatyöskentelyä

Yksikön päällikkö Maria Nikkilän mielestä D9:n tekemät havainnot tukivat hänen omia havaintoja, miten esimiestyötä pitäisi kehittää.

- Esimerkiksi tiimien rakentaminen tavoitteiden ympärille ja tavoitteiden vastuuttaminen projektimaisesti olivat uudenlaisia malleja johtamiseen. Meillä on lähdössä liikkeelle lean-toimintamallin käyttöönotto, johon D9:n esittämät ajatukset sopivat hyvin. Johtamista on nyt palvelumuotoiltu ja nyt seuraavaksi johtamisesta pitäisi tehdä palvelua, sanoo Maria Nikkilä.

Seuraavaksi D9:n tekemiä ehdotuksia käsitellään JulkICT:n yksiköiden yksikkökokouksissa ja sen jälkeen johtoryhmässä.