Asiakas on tärkein! – D9 mukana STM:n digitalisaatio-ohjelmassa

Julkaistu 27.6.2017 klo 15.35

Julkisten palvelujen digitalisaatio etenee laajalla rintamalla. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla valmistellaan digitalisaatio-ohjelmaa, joka toimeenpanee vuonna 2016 laadittuja digitalisaatiolinjauksia

Asiakas on tärkein

Valmisteilla olevan digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on saada aikaan asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia digitaalisia palveluja sekä uusia tehokkaita toimintamalleja. Ohjelma sisältää laajan kattauksen erilaisia osa-alueita ja teemoja.

Hankejohtaja Sirpa Fourastien mukaan D9-digitiimi on ilolla mukana ohjelman toteuttamisessa useissa eri rooleissa. ”Tuemme ohjelmaa muun muassa digitalisaation vaikuttavuuden mittaamisen ja seurannan menetelmien kehittämisessä. Autamme koordinointitehtävissä, visualisoimme tekoälyn ja robotiikan hyödyllisyyttä ja hyödynnettävyyttä vauhdittavaa kansallista hyvinvoinnin Airo-ohjelmaa sekä tuemme yksittäisiä hankkeita palvelumuotoilun keinoin. Toimimme myös viestinviejänä poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseksi.”

Digistrategia 14.6.2017

Digitalisaatio-ohjelman valmisteluverkoston työpaja 14.6. Tieteiden talossa © Nina Nissilä/Valtiokonttori

Fourastie korostaa yhteistyön merkitystä: ”Asiakkaan tiedon tulee olla erilaisissa elämäntilanteissa valintojen ja päätösten tekemisen tukena sekä eri toimijoiden kykynä tehdä yhteistyötä asiakkaan parhaaksi. Tämä kaikki kuulostaa paljolta ja onkin. Onneksi digitalisaatio-ohjelma on yhteistyön ohjelma. Yhdessä tekemisellä syntyy meitä jokaista koskettavaa vaikuttavuutta. Eteenpäin yhdessä ja rohkeasti!”

Kerromme vaiheista lisää, kun yhteistyö tästä edelleen syvenee.