D9 mukana digitalisoimassa työterveystarkastusta

Julkaistu 1.2.2018 klo 14.07

Sähköinen työterveyskysely korvaa paperisen lomakkeen, joka on osa julkisen työterveystarkastuskäytännön yhtenäistämistä. Uusi palvelu parantaa hoidon laatua ja kohdentamista sekä mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt. Palvelumuotoilulla varmistettiin hyvä käyttäjäkokemus kaikille osapuolille.

Viimeisen vuoden aikana kehitetty uusi työterveystarkastuskäytäntö ja sen osana toimiva sähköinen työterveyskysely on suunniteltu tarkasti eri kohderyhmien tarpeita kuunnellen. Mukana kehitysprojektin ydinryhmässä ovat olleet Espoon työterveyshuolto, Työterveyslaitos tärkeänä valtakunnallisena asiantuntijatahona, joukko muiden kuntien työterveyden asiantuntijoita ja työntekijöitä. D9-digitiimi tuki asiakasymmärrystä yhteistyössä Deloitten kanssa. Vuosi on ollut työntäyteinen, mutta onnistunutta lopputulosta, erityisesti palveluratkaisun käyttäjäystävällisyyttä ja huomattavia kustannushyötyjä, kiittävät kaikki.

Palvelumuotoilulla jättiloikka käyttäjäkokemukseen

Työpaja
Tyäpajassa mietitään asiakkaan vastaanottokäyntiä.

Nykyisessä työterveysmallissa työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset ovat pohjautuneet pitkälti paperisen työterveyskyselyn läpikäyntiin ja kaikki työntekijät on kutsuttu samanpituisille vastaanottokäynneille. Tästä on aiheutunut paljon manuaalista työtä ja kustannuksia.

Uudistus koskee kaikkia henkilöitä, joiden työterveyshuolto järjestetään kunnallisen työterveyshuollon kautta. Sähköisen kyselyn suunnittelussa on huomioitu työntekijöiden erilaisuus ja heidän yksilölliset tarpeensa työterveyshuollon tuelta.

– Kysymyksen asettelua on mietitty käyttäjälähtöisesti, ja kyselyllä voidaan luokitella yksilöllisten tarpeiden mukaisesti jatkotoimenpiteet. Kaikkien työntekijöiden ei enää tarvitse tulla fyysisesti vastaanotolle. Työterveyskäyntejä voidaan myös muuttaa ennalta ehkäisevimmiksi ja kohdentaa entistä yksilöllisemmin, kertoo Espoon työterveyden ylilääkäri Marjo Heikinheimo.

– Paperista kyselyä ei vain digitalisoitu, vaan lähdimme uudistamaan koko työterveystarkastuskäytäntöä, joka vastaa nyt eri osapuolten todellisiin tarpeisiin. Pilottihankkeeseen osallistuivat Espoon terveydenhuollon yötyöntekijät (noin 450 henkilöä), mutta pilotista kerätyt opit ovat helposti laajennettavissa kansallisella tasolla myös muihin terveystarkastuksiin. Tämä on ollut iso ja onnistunut palvelu-uudistus, jossa on huomioitu asiakkaan ääni, sanoo Valtiokonttorin D9-digitiimin hankejohtaja Sirpa Fourastie.

Onnistunut pilottihanke toimii esimerkkinä

Asiakastapaaminen
Työterveystarkastuksen proto.

D9-digitiimin palvelumuotoilun asiantuntija Maria Leinvuon mielestä projekti oli onnistunut.

– Tämä projekti auttaa meitä osoittamaan myös muissa julkisen puolen hankkeissa, mitä tuloksia palvelumuotoilulla voidaan saada aikaan ja ohjaamaan ostajia sen hankinnassa. Tämä työ ei ole merkittävä ainoastaan osana sote- ja maakuntauudistusta, vaan erinomainen esimerkki ihan koko julkishallinnon alalla, summaa Fourastie

Työterveystarkastuskäytännön uudistamisen keskeisenä osana kehitetty sähköinen työterveyskysely on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on tehostaa julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Teksti: Piia Inkinen ja Päivi Väntönen