D9 muotoilee työterveystarkastuksen digitaaliseksi

Julkaistu 10.7.2017 klo 9.00

Valtiokonttorin D9-digitiimi osallistuu Espoon kaupungin vetämään Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hankkeeseen, jossa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja.

Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland
Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Finland Promotion Board 

Yksi osa ODA-hanketta on työterveystarkastusten kehittäminen. Tavoitteena on tehdä työterveyspalveluista asiakkaille helppoja ja ymmärrettäviä. D9 tukee työtä etsimällä ratkaisuja yötyöntekijöiden työterveystarkastusten sujuvoittamiseen. Apuna käytetään palvelumuotoilua.

”Palvelumuotoilu auttaa tunnistamaan asiakastarpeet ja tuo kehityshankkeisiin asiakkaan äänen”, kertoo palvelumuotoilun asiantuntija Maria Leinvuo. ”Keskeistä prosessissa on myös palveluntarjoajien eli tässä tapauksessa hoitotyöntekijöiden osallistaminen.”

Palvelumuotoilun avulla pohditaan työterveystarkastuksiin liittyvää palvelupolkua ja sen lyhentämistä. Leinvuon mukaan ammattilaisten aikaa menee tällä hetkellä tarpeettoman paljon esimerkiksi erilaisten lomakkeiden käsittelyyn.

”Digitalisaatiolla voidaan sujuvoittaa työtä, jolloin työterveyshoitajille jää enemmän aikaa itse asiaan eli asiakkaiden kohtaamiseen ja hoitotyöhön.”

Valtakunnallinen uudistus

ODA-hankkeen myötä työterveystarkastukset muuttuvat tarvelähtöisiksi. Asiakkaiden terveys kartoitetaan sähköisen esikyselyn avulla, ja jos tarpeita ei ole, ei vastaanotolle myöskään tarvitse mennä. Jatkossa työterveyspalveluissa korostuvat lisäksi aiempaa enemmän ennaltaehkäisevät toimet, esimerkiksi elintapamuutoksiin liittyvät sähköiset valmennukset. Tarkoituksena on siis vapauttaa lisää aikaa hoitotyöhön ja parantaa hoitoonpääsyä sitä tarvitseville.

D9 tuottaa yötyöntekijöiden työterveyspalveluista kokonaisuuden, jonka eri osia voidaan yhdistellä ja hyödyntää laajasti. Tavoitteena on lopulta koko työterveystarkastusprosessin uudistaminen valtakunnallisesti.

”Tarkoituksena on luoda helposti ymmärrettävä ja toimiva esimerkki siitä, miten digitalisaatio mahdollistaa palvelupolun yksinkertaistamisen”, hankejohtaja Sirpa Fourastie kertoo.

Hankkeessa ovat mukana D9:n ja Espoon kaupungin lisäksi Oulu, Helsinki, Jyväskylä, Vantaa, HUS-työterveys sekä Työterveyslaitos ja Työ ja Terveys ry.

Lisätietoja:

Mikä ODA?

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt rahoituksen Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hankkeelle. Hanke tuottaa uudenlaisen toimintamallin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Mallista tulee kansalaisille tarjottavien sähköisten hyvinvointipalveluiden runko.

ODA -toimintamallin osia ovat luotettavan hyvinvointitiedon jakaminen, erilaiset hyvinvointia ja palvelutarvetta mittaavat testit ja itsearviot sekä yhteistyössä tehtävä hyvinvointisuunnitelma. Valmiissa palveluissa hyödynnetään asiakas- ja potilastietoja sekä kansalaisen itse tuottamia tietoja, jotka ovat kansalaisen salliessa myös ammattilaisen hyödynnettävissä. Palvelut ovat yhteensopivia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden kanssa. Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti. Hanke on suunniteltu niin, että sitä voidaan jatkossa laajentaa uusilla toiminnoilla.

ODA-hankkeeseen osallistuu suuri joukko kuntia ja kuntayhtymiä. Hankkeen vetäjänä toimii Espoon kaupunki. Mukana ovat Eksote, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuopio, Lahti, Oulu, Porvoo, Sodankylä, Tampere, Turku ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 3.2.2016