D9-digitiimi mukana valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksessä

Julkaistu 27.3.2017 klo 10.53

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnistynyt esiselvitys valtionavustusten digitalisoinnista. Se on yksi hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihankkeen alahankkeista. Esiselvitys koskee koko valtionhallintoa, ja Valtiokonttorin D9-digitiimi on vahvasti mukana työssä. Esiselvityksen tavoitteena on visioida valtionavustusten käsittelyn tulevaisuuden asiakaslähtöistä toimintatapaa ja muun muassa pohtia, voidaanko valtionavustusten vaikuttavuutta parantaa data-analytiikan avulla.

Pelkästään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla jaetaan vuosittain yli miljardilla eurolla valtionavustuksia. Päätöksiä tehdään noin 30 000 vuosittain. Avustuksen- ja apurahanhakijoina on muun muassa yksittäisiä henkilöitä, kansalaisjärjestöjä, kulttuurilaitoksia, yrityksiä, säätiöitä, kuntia ja korkeakouluja.

Esiselvitys koskee koko valtionhallinnon valtionavustusten digitalisointia, mutta sitä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Mukana on muun muassa eri ministeriöitä ja virastoja, muita avustuksenjakajia, vaikuttavuusasiantuntijoita, digialan osaajia ja asiakkaita. Esiselvityksessä mallinnetaan selvityskohteita muutaman pilotin avulla.

Hankkeessa noudatetaan julkishallinnon yhteisiä digitalisoinnin periaatteita. Tulevissa ratkaisuissa huomioidaan myös valtionhallinnon yhteiset digiratkaisut, kuten Suomi.fi-palvelut (KaPA) ja tuleva asianhallinnan ratkaisu (VAHVA).

Lue lisää aiheesta valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksen verkkosivuilta.