D9-digitiimi muotoilemassa kipupotilaan hoitopolkua

Julkaistu 17.12.2018 klo 8.56

Palvelumuotoilun kautta saatiin ymmärrys kipupotilaan haasteista. Lopputuloksena syntyi suosituksia niin potilaille kuin lähettävälle lääkärillekin.

D9 -digitiimin ja HUSin kipuklinikan palvelumuotoiluprojektin tavoitteena oli tukea asiakkaan eli pitkäaikaissairaan kipupotilaan kokemusta yhtenäisen ja sujuvan palvelun piiriin pääsemisessä. Tarkoituksena oli poistaa odot­telusta aiheutuvaa hukkaa.

Kipuklinikan toiveena oli ymmärtää palvelupolun haastekohtia potilaiden näkökulmasta.

- Meillä on hyvin vahva asiantuntijaidentiteetti ja potilasnäkökulman tavoittaminen on sen vuoksi vaikeaa. Palvelumuotoilun kautta saimme potilaiden näkökulman ja hoidon kipupisteet tulivat esille selvästi ja tavalla, josta voimme viedä asioita eteenpäin, sanoo HUS:n Kipuklinikan ylilääkäri ja linjajohtaja Katri Hamunen.

Kipukirja potilaille

Kipupotilaan hoitopolun haasteita lähdettiin kartoittamaan haastatteluiden, havainnoinnin (ryhmätapaamiset) ja tehtävien kautta. Hamunen kertoo, että palvelunmuotoilu oli uusi toimintatapa Kipuklinikalle. Henkilökunta koki projektin onnistuneeksi ja sillä tavoitettiin olennaisia asioita potilastyöhön.

- Suurin oivallus ainakin minulle oli tällaisen työskentelytavan suuri potentiaali. Vaikeita ja monimutkaisiakin asioita, kuten kivun hoito ja siihen sisältyvä vuorovaikutus, pystytään palvelumuotoilun avulla avaamaan ja löytämään selkeitä kehityskohteita. Toivon, että meillä on tulevaisuudessakin mahdollisuus tällaiseen työskentelyyn, sanoo Katri Hamunen.

Arvioiden mukaan noin miljoona suomalaista kärsii kroonisesta kivusta.

- Hoitopolun sujuvuudella on merkitystä ja tässä projektissa ehdotimme konkreettisia ratkaisuja, joita toivottavasti pystytään edistämään. Asiakaskeskeinen kehittäminen vaatii kuitenkin tukea jatkossakin. Toivoisin näkeväni, että esimerkiksi HUS palkkaisi omia palvelumuotoilijoita, jotta tekeminen olisi yhtenäisenpää ja tulokset skaalattavissa. Tämä varmasti paitsi parantaisi asiakaskokemusta myös tehostaisi hoitotyötä, sanoo palvelumuotoilija Maria Leinvuo.