D9-digitiimin toiminnasta tehty ulkoinen arviointi valmistui

Julkaistu 18.4.2018 klo 15.26

”D9-tiimin kanssa työskentely oli helppoa ja sujuvaa. Hienoa oli, että on tällainen konkreettisiin ”keisseihin” tarttuva ja apua antava IN-HOUSE-yksikkö. ”

D9-digitiimin asettamispäätöksessä todetaan, että toiminnan loppupuolella tulee toteuttaa tiimin toimintaa analysoiva ulkoinen, riippumaton arviointi. Raporttia voidaan hyödyntää päätöksissä tiimin toiminnan mahdollisesta uudelleen suuntaamisesta ja jatkamisesta.

Arviointia varten haastateltiin henkilöstön lisäksi keskeisimmät asiakkaat sekä sidosryhmät. D9-tiimin asiantuntijoiden toimintaa kuvattiin asiakashaastatteluissa ketteräksi, joustavaksi ja asiantuntevaksi.

”D9-tiimin toiminta on ollut viraston näkökulmasta äärimmäisen hyvää ja asiakaslähtöistä. Toiminnan ketteryys ja asiakaslähtöisyys sekä osaaminen ovat olleet huippuluokkaa.”

Sidosryhmähaastatteluissa D9-tiimin operatiivista toimintaa pidettiin yleisesti hyvin onnistuneena. Määräaikaisen kokeilun nähtiin toimineen hyvin ja toiminnan jatkolle nähtiin myös selkeä tarve, sillä digitalisaation edistäminen ja elämäntilannelähtöisten palvelujen kehittäminen ovat keskeisiä julkishallinnon kehittämissuuntia.

Asiakkaiden näkökulmasta D9-dgitiimin toiminnalla ja palveluilla on ollut merkittävä vaikutus yksittäisten kehittämishankkeiden onnistumiseen ja niiden tuloksellisuuden parantumiseen.

Arvioinnin keskeisimmät johtopäätökset

D9-digitiimin tuottamille palveluille on ollut selkeä ja tunnistettavissa oleva tarve. Tiimin toiminta on vastannut toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Erityisen hyvin D9-digitiimin toiminta on onnistunut auttaessaan julkishallinnon organisaatioita uusien digi-hankkeiden ja -projektien toimeenpanossa.

Palvelut ovat toimineen hyvin niin operatiivisimmissa kuin strategisimmissakin kehittämishankkeissa.

Ulkoisella arvioinnilla pyritään tuottamaan tietoa D9-tiimin toiminnan mahdollista jatkoa koskevaan päätöksentekoon.

D9-tiimin ulkoinen arviointi (pdf)