Asiakas edellä

emootio

Julkisia palveluja kehitetään asiakas edellä. Julkishallinto uudistuu, palvelut ja niiden kanavat uudistuvat. Jokainen kunnissa ja valtiolla työskentelevä on muutoksen keskiössä, tekijänä. Julkisten palvelujen kehitystyötä tehdäänkin monella areenalla, eri virastoissa ja ympäri Suomea.

Julkisten palvelujen asiakkaita ei kiinnosta, mikä viranomainen tarjoaa minkäkin palvelun. Heitä kiinnostaa saada asiansa hoidetuksi mahdollisimman vähällä vaivalla. Siksi julkisten palvelujen uudistaminen vaatii siilojen ja raja-aitojen murtamista.

Jotta palveluja voidaan kehittää asiakaslähtöisiksi, tulee palvelujen kehittäjien ymmärtää asiakkaita. Siinä tarvitaan empatiaa ja kykyä oppia asiakkailta. Julkishallinnolla tulee olla kykyä luoda palveluita, joita asiakkaat haluavat ja joita he eivät osaa vielä edes kuvitellakaan.

Merkittävin osa uudistamisesta on palveluprosessien, tietojen hallinnan ja käytön parantamista. Asiakkailta kysytään vain niitä tietoja, joita ei mitenkään muuten voida saada ja vain kertaalleen. Kaikkeen tähän tarvitaan palveluprosessien tehostamista, yksinkertaistamista ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Usein kehittäjien työ on yksinäistä, vaikka monella taholla tehdään myös paljon samoja asioita. Moni kehittäjistä kaipaa käytännön apua. Käytännön apua arkeen ja tukea muutoksen saat D9-digitiimiltä. D9-tiimiläiset auttavat muun muassa asiakaslähtöisessä palvelun suunnittelussa.

Kun on tehtävä, me autamme.