Digiselvitykset

Valtiokonttori selvitti elo-joulukuussa 2015 valtiovarainministeriön toimeksiannosta, millaisilla toimenpiteillä valtionhallinnon digitalisaatiota voidaan parantaa ja tuottavuutta lisätä. Analyysin tuloksena Valtiokonttori esittää selvityksen loppuraportissa 34 toimenpidekokonaisuutta, joilla on saavutettavissa merkittäviä vaikuttavuus- ja tuottavuushyötyjä valtionhallinnossa.

Tutustu Valmiina digikiriin -loppuraporttiin >

Valtiokonttori jatkoi Valmiina digikiriin -raportissa aloitettua työtä arvioimalla ehdotuksia tarkemmalla tasolla. Jatkoarviointiin valittiin tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta potentiaalisimmat ja konkreettisimmat 24 hankeaihiota. Selvitystyötä tehtiin yhteistyössä hankeaihioihin liittyvien virastojen ja ministeriöiden kanssa. Työn tuloksena Valtiokonttori esitti 31.3.2016 valmistuneessa raportissa hankekohtaisen arvion 17 digihankkeesta.

Tutustu Digistartti: hankeaihioiden arviointi -loppuraporttiin >