Hallinnon lohkoketjuteknologiaverkosto käynnistyi

Julkaistu 20.6.2017 klo 8.30

Julkishallinnon lohkoketjuteknologiaverkosto starttasi organisaatiorajat ylittävän yhteistyön tiistaina 13. kesäkuuta valtioneuvoston linnassa. Valtiokonttorin D9-digitiimin ja valtiovarainministeriön käynnistämä verkosto sai erittäin kiinnostuneen vastaanoton laajasti eri hallinnonaloilta.

Verkoston tavoitteena on kehittää julkishallinnon tietämystä lohkoketjuteknologiasta, auttaa hahmottamaan teknologian luomia mahdollisuuksia sekä tuoda aiheen parissa työskentelevät asiantuntijat samaan verkostoon.

Verkoston ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi lohkoketjuteknologian perusperiaatteita sekä erityisesti teknologian luomia mahdollisuuksia.

Esille nostettiin näkökulmia muun muassa

  • sähköisestä allekirjoittamisesta
  • tietojen tallennuksen kronologisuudesta
  • lohkoketjuihin tallennetun tiedon historian muuttumattomuudesta ja kirjatun tiedon eheydestä
  • sähköisestä äänestämisestä
  • uudenlaisista demokraattisista organisaatiomalleista.

Samalla tunnistettiin jo eri hallinnonalojen mahdollisia yhteisiä käyttötapauksia. Meneillään olevien hankkeiden ja verkostojen tilanteiden läpikäynnin lisäksi tilannekatsauksessa kuultiin verkostoon osallistuvien organisaatioiden tämänhetkisistä kehityssuunnitelmista.

Verkostossa käytiin myös läpi keskeisimmät uutiset muista ajankohtaisista lohkoketjuteknologiaan liittyvistä kotimaisista ja kansainvälisisistä hankkeista ja verkostoista.

Verkoston ensimmäisen kokoontumisen perusteella pystyttiin luomaan erittäin hyvä yleiskuva hallinnon lohkoketjuteknologiaan liittyvistä valmiuksista ja luotiin pohjaa organisaatiorajat ylittävälle yhteistyölle ja kokeiluille.

Lohkoketjuteknologiaverkoston seuraava kokous järjestetään syyskuun alussa.

Lisätietoa:

Johtava palveluarkkitehti Janne Pulkkinen, janne.pulkkinen (at) valtiokonttori.fi
Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, kimmo.makinen (at) vm.fi

Lohkoketjuverkoston kokous 13062017Julkisen hallinnon lohkoketjuverkoston 1. kokous (historiallinen hetki). Paikalla D9-VK, VM, VNK, SM, TEM, LVM, STM, Suomen Pankki, Keskusrikospoliisi, Poha, ViVi, Tulli, Vero, VRK ja Migri.