Hallinnon lohkoketjuteknologiaverkoston työ jatkui – menossa kohti konkretiaa

Julkaistu 25.9.2017 klo 14.54

Julkishallinnon lohkoketjuteknologiaverkosto jatkoi organisaatiorajat ylittävää lohkoketjuteknologiaan liittyvää yhteistyötä syyskuun alussa. Kokeilukulttuurin ja mahdollisimman hyvän kokeilupohjan luomiseksi verkoston toiminnassa siirryttiin seuraavaksi askel kohti konkretiaa.

Tapaamisessa demonstroitiin lohkoketjuteknologiaan perustuvan kokeilualustan asentamista ja esiteltiin palkanmaksuun liittyvä demo, jossa demonstroitiin yhden henkilön työsopimus kirjattuna älysopimukseen Ethereum – lohkoketjussa sekä testattiin esimerkinomaisesti palkanmaksua sekä sivukulujen tilittämistä. 

Verkoston tilannekatsauksessa keskusteltiin myös liikenne- ja viestintäministeriön lohkoketjuteknologian soveltamisesta ja sen vaikutuksista liikenteessä sekä viestinnässä. Ministeriön julkaisemassa selvityksessä tuli esille liikenteen ja viestinnän alan yleisiä ja erityisen potentiaalisia lohkoketjuteknologian sovelluskohteita. Selvityksessä käsiteltiin myös lohkoketjuteknologiaan vaikutuksia sääntelyyn, yrityksiin, kansalaisiin sekä ympäristöön että teknologiaan.

Verkostoa erityisesti kiinnostava uutinen oli Maanmittauslaitoksen Sähköinen asunto-osakerekisteri-hankkeen (ASREK) tilannekatsauksen yhteydessä esille tullut projekti, jossa tutkitaan lohkoketjujen soveltuvuutta digitaalisiin asuntokauppatransaktioihin. Projektissa on onnistuneesti toteutettu Proof of Consept -tasoinen järjestelmä omistajuustransaktioiden tekemiseen R3 Corda lohkoketjussa. Projektin tarkempia tuloksia esitellään seuraavissa lohkoketjuteknologiaverkoston kokouksissa syksyn aikana.

Lisäksi verkostossa saatiin tietää lisää ISO-standardisoinnista ja erityisesti ISO TC 307 - strandardisointityöstä, joka koostuu useasta eri työryhmästä. Lisäksi käytiin keskustelua Trustnet- hankkeesta sekä informoitiin keskeisimmät Euroopan parlamentin kuulumiset lohkoketjuteknologiaan liittyen.

Tilannekatsauksen jälkeen verkostossa Suomen Pankin edustaja esitteli kryptovaluuttoihin ja digitaaliseen keskuspankkirahaan liittyviä käsitteitä, termejä ja keskeisiä Suomen Pankille esitettyjä kysymyksiä. 

Verkoston tavoitteena on kehittää julkishallinnon tietämystä lohkoketjuteknologiasta, auttaa hahmottamaan teknologian luomia mahdollisuuksia sekä tuoda aiheen parissa työskentelevät asiantuntijat samaan verkostoon.

Lohkoketjuteknologiaverkoston seuraava kokous järjestetään marraskuun 1. päivä.

Lisätietoa:

Johtava palveluarkkitehti Janne Pulkkinen, janne.pulkkinen (at) valtiokonttori.fi
Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, kimmo.makinen (at) vm.fi