Kasvujami - palvelumuotoillen kohti kasvupalveluja

Julkaistu 3.10.2017 klo 11.44

Kasvujami on Service jam -henkinen tapahtuma, jossa TE-toimistojen ja ELY-keskusten palveluiden kehittämistehtävissä työskentelevät pääsevät kurkistamaan palvelumuotoilijan arkeen. Tapahtuman tarkoituksena on kasvattaa asiakaskeskeistä ajattelua ja antaa konkreettisia työvälineitä ja -tapoja viedä ketterää kehittämistä, ad hoc -asiakastestausta ja nopeaa prototypointia osaksi oman organisaation arkea.

Kasvujami_Tapahtuma järjestetään 3.- 4.10.2017 Valtiokonttorin tiloissa Helsingin Sörnäisissä, järjestäjinä toimi KEHA-keskus yhdessä D9-tiimin kanssa. -Tapahtuma on osa valtakunnallista kokeiluviikkoa, jonka tarkoituksena on edistää yli organisaatiorajojen tapahtuvaa kehitystyötä ja ekosysteemiajattelua valtionhallinnossa, sanoo Anni Leppänen Valtiokonttorista.

 

- Asiakastestaamisen ja konseptien kehittämisen lomassa tulemme kuulemaan myös erilaisia inspiraatio puheenvuoroja niin yksityiseltä kuin julkisen hallinnon sektoreilta, kertoo Taru Hiilamo KEHA-keskuksesta.

 

Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Kasvupalvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut - TE-palvelut, ELY-keskusten yrityspalvelut - siirtyvät vuonna 2020 uusien maakuntien järjestämisvastuulle.

 

Lisätietoja:

 

Taru Hillamo

KEHA-keskus

taru.hillamo@ely-keskus.fi

 

Anni Leppänen

D9 Digitalisaation tuki -tiimi

anni.leppanen@valtiokonttori.fi