Lohkoketjuteknologiaverkosto pohti hajautettua identiteetinhallintaa

Julkaistu 12.12.2017 klo 9.51

Marraskuun alussa Helsingissä kokoontunut lohkoketjuteknologiaverkosto perehtyi lohkoketjuteknologian mahdollistamiin hajautettuihin identiteetinhallintaratkaisuihin.

Lohkoketjuteknologiaverkosto kuuli tapaamisensa aluksi Tampereen teknillisen korkeakoulun hankejohtajan Harri Hongon esityksen avoimen identiteettiverkko Sovrinin periaatteista, peruskäsitteistä ja teknologiaratkaisuista. Sovrin Identity Network (SIDN) on avoin identiteettiverkosto, joka on toteutettu hajautettuna, julkisena ja rajattuna tapahtumarekisterinä.  

Käteinen korvautui lohkoketjuratkaisulla

Maahanmuuttoviraston Jouko Salonen esitteli tapaamisessa Inland Studio–kokeilualustalla tehtäviä kehitystöitä, joissa hyödynnetään lohkoketjuteknologiaan pohjautuvia ratkaisuja.

Salonen kertoi Maahanmuuttoviraston käyttävän raha- ja maksuliikenteen hoitamiseen Prepaid-kortteja ja mobile first – tilipalveluja. Ethereum lohkoketjua yksityisyyden suojaavassa sulku- / sanktiolistatoiminnossa hyödyntävä ratkaisu korvasi viraston käteiseen perustuneen vastaanottorahaprosessin.

Maahanmuuttoviraston tavoitteena on julkaista vaadepohjainen ID-kokeiluratkaisu, jossa hyödynnetään Ethereumiin rakennettua uPort-ratkaisua.

Pidemmän aikavälin kehittämistyössä on pohdittu monen osapuolen dialogiin perustuvaa ratkaisua. Siinä identiteettien omistajat, liikkeelle laskijat sekä identiteetin autenttisuuteen luottavat tahot voisivat tarkistaa ja vahvistaa identiteettejä digitaalisesti ja automaattisesti.

Finanssivalvonnan uutisia

Finanssivalvonnan kuulumiset lohkoketjuteknologiaverkoston tapaamisessa liittyivät Euroopan komission valmistelevasta työstä viidenteen rahanpesudirektiiviin (AML 5) sekä Finanssiteknologia -toimenpideohjelmaan. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) on julkaissut oman kantansa lohkoketjujen käytöstä aikaisemmin alkuvuonna.

Lisäksi eduskunnan lakivaliokunta on käsitellyt maksuvälinerikoksia koskevan direktiivin uudistusta, jossa maksuvälinerikosten määritelmää on ehdotettu koskevan myös virtuaalivaluuttoja.

Tapaamisen päätteeksi valtiovarainministeriö esitteli henkilötunnuksen uudistamisesta ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskevan selvityshankkeen tilannetta sekä mahdollisia linkityksiä lohkoketjuteknologiaverkoston työhön.

Verkosto kokoaa yhteen asiantuntijat

Lohkoketjuteknologiaverkoston tavoitteena on kehittää julkishallinnon tietämystä lohkoketjuteknologiasta, auttaa hahmottamaan teknologian luomia mahdollisuuksia sekä tuoda aiheen parissa työskentelevät asiantuntijat samaan verkostoon.

Lohkoketju on tekniikka, joka mahdollistaa maailman ensimmäisen hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan. Tietokantaa voivat täysin luotettavasti ylläpitää ketkä tahansa halukkaat ja toisilleen tuntemattomat tahot. Tunnetuin lohkoketjutekniikalla toteutettu sovellus on virtuaalivaluutta Bitcoin.

Tähän kirjoitukseen liittyviä linkkejä:

Lisätietoja:
Johtava palveluarkkitehti Janne Pulkkinen, janne.pulkkinen (at) valtiokonttori.fi
Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, kimmo.makinen (at) vm.fi