Palvelumuotoilusta vauhtia julkishallinnon digitalisaatioon

Julkaistu 16.11.2017 klo 15.50

D9-digitiimin palvelumuotoilijat Anni Leppänen ja Maria Leinvuo osallistuivat marraskuun alussa Madridissa Service Design Global Conference –tapahtumaan. Konferenssi on alan johtava tapahtuma koko maailmassa, ja se järjestettiin tänä vuonna kymmenennen kerran.

Palvelumuotoilun vakiinnuttaminen

Konferenssin teemana oli palvelumuotoilun käytön laajentaminen organisaatioissa. Tämä on erittäin ajankohtainen aihe myös Suomessa, sillä muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu ovat saaneet jalansijaa niin julkishallinnossa kuin yksityiselläkin sektorilla. Tekemisen rajaaminen on kuitenkin haaste. Monet organisaatiot ovat vielä varhaisen omaksumisen tasolla, jossa palvelumuotoilusta on kiinnostuttu. Sitä on saatettu jonkin verran kokeilla esimerkiksi hankintojen kautta. Osa organisaatioista on saattanut palkata ensimmäisen ”inhouse”-palvelumuotoilijan. Harvalla toimijalla kuitenkaan on sisäistä palvelumuotoilutiimiä, eikä muotoiluajattelua ole viety organisaation johtoon ja strategiselle tasolle. Kuilu ensimmäisistä askelista muotoilun jalkautumiseen on syvä ja leveä.

Anni Leppänen ja Maria Leinvuo, Anni Leppänen ja Maria Leinvuo, Anni Leppänen ja Maria Leinvuo, Anni Leppänen ja Maria Leinvuo, Anni Leppänen ja Maria Leinvuo, Anni Leppänen ja Maria Leinvuo, Anni Leppänen ja Maria Leinvuo
D9:n Anni ja Maria konferenssipaikalla Madridissa.

Me D9-tiimissä tuemme monia julkishallinnon muotoilijavirkamiehiä asiakaslähtöisen tekemisen jalkautumiseksi. Saimme konferenssista monta hyvää ideaa muotoilun ja asiakaslähtöisyyden skaalaamiseksi myös täällä Suomen julkishallinnossa.

Suomi nostettiin edelläkävijäksi

Suomalainen Mikko Koivisto oli kutsuttu konferenssiin kertomaan, miten palvelumuotoilusta on tullut niin ”iso juttu” Suomessa. Mikko voitti tänä vuonna Ornamo-palkinnon valtavan tärkeästä työstään palvelumuotoilun pioneerina. Palvelumuotoilun leviämiseen julkishallinnossa on vaikuttanut moni keskeinen hanke, kuten vuonna 2012 World Design Capital –teemavuosi Helsingissä.

Mikon mukaan muita syitä palvelumuotoilun luontevaan nousuun Suomessa ovat vaikuttaneet seuraavat asiat:

 • kulttuurin soveltuvuus: demokraattinen matalahierarkkinen yhteiskuntarakenne sekä talkootyön perinne
 • vahva muotoiluperinne ja –koulutus
 • World Design Capital 2012 laajensi suomalaisten ymmärrystä muotoilun mahdollisuuksista
 • muutosta ollut johtamassa isot yritykset kuten Kone ja Nokia, julkishallinto on innostunut kokeiluista
 • Tekes ja muut julkiset rahoittajat ovat kiihdyttäneet palvelumuotoilun tutkimusta, käyttöä pk-yrityksissä ja erilaisia kokeiluja
 • palvelumuotoilukoulutusta on tarjolla paljon.
Mikko_Koivisto
Mikko Koivisto kuvaa muotoilun leviämiseen vaikuttaneiden hankkeiden jatkumoa.

Britannian valtion digitalisaatio syntyy muotoilun johtamana

Iso-Britannian digitalisaatiota johdetaan vahvasti palvelumuotoilulla. Britannian valtio perusti vuonna 2012 Government Digital Service (GDS) -tiimin, joka on vienyt suuria digiuudistuksia läpi. GDS:n Muotoilujohtaja Louise Downe kertoi, että Britanniassa on digitalisaatiolla säästetty 3.9 miljardia euroa. Britannian valtiolla on tällä hetkellä töissä noin 3300 tuhatta muotoilijaa.

Louise Downen vinkit muotoilun hyödyntämiseen ja skaalaamiseen julkishallinnon digitalisaatiossa:

 1. Palkkaa muotoilijoita ja rakenna muotoiluhenkisten yhteisö.

 2. Rakenna standardeja, älä keskitä tekemistä ja valtaa.

 3. Mahdollista verkostomaista tekemistä.

 4. Kehitä tulevaisuuden palveluja mahdollistavia osia. (kuten erilaiset Suomi.fi-tukipalvelut)

 5. Tee strategiaa tekemisen kautta.

 6. Ota kulmakiviksi avoin kehittäminen ja saavutettavuus.

 7. Mittaa, miten hyvin onnistut ja mittaa vaikuttavuutta.

 8. Mahdollista yhdessä tekeminen, yhteistyö yli siilorajojen.

 9. Luo vaihtoehtoisia valtarakenteita.

 10. Ole kriittinen. Teknologia kertoo, mitä voimme tehdä. Muotoilu kertoo, mitä meidän tulisi tehdä.

Louise Downen puheenvuoro antoi paljon ideoita ja motivaatiota viedä muotoilua eteenpäin myös täällä Suomessa. GDS:n kollegamme perustivat tänä keväällä kansainvälisen verkoston eri maiden valtioiden muotoilijoille. Tapasimme kasvokkain Madridissa ja yhteistyö jatkuu muun muassa Slack-yhteisössä ja säännöllisten Skype-puhelujen kautta.

Muotoilija verkosto
Kansainvälinen verkosto valtion muotoilijoille oli koolla myös Madridissa

Anni Leppänen ja Maria Leinvuo