Saavutettavuus digipalveluissa toteutuu yhteistyöllä

Julkaistu 15.11.2017 klo 9.50

Kun verkkopalveluita ollaan uudistamassa, saavutettavuusasioissa olisi tärkeää tehdä yhteistyötä vammaisjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa jo alkuvaiheessa, sanoo Jaakko Evonen Suomen Kuurosokeista.

Evosen mielestä saavutettavuuteen herätään usein vasta projektien lopussa.

– Silloin törmätään siihen, että tätä ei voidakaan toteuttaa saavutettavaksi, sillä tämä olisi pitänyt ottaa huomioon jo alkuvaiheessa. Lisäksi tulee huomioida myös ne henkilöt, jotka eivät voi syystä tai toisesta käyttää älylaitteita ja siten sähköisiä palveluita. Myös heidän osallisuutensa yhteiskuntaan on turvattava.

Jaakko Evonen

Saavutettavuus ei tarkoita vain verkkopalvelun teknistä toimivuutta ruudunlukulaitteella vaan myös sisältöä, palveluiden käytettävyyttä ja vuorovaikutusta.

– Kannattaa käyttää myös järjestöjen asiantuntijoita, sillä heillä on paras asiantuntijuus esimerkiksi kieleen ja rakenteisiin. Olkaa ihan rohkeasti yhteydessä, rohkaisee Jaakko Evonen.

Saavutettavuus on kaikkien etu

D9-digitiimi työskentelee useissa valtiohallinnon digiprojekteissa ja saavutettavuusasiat ovat nousseet projekteissa esille varsinkin nyt, kun uuden saavutettavuusdirektiivin voimaantulo lähestyy.

– Meillä kehittäjillä on kieltämättä vielä joitakin kysymysmerkkejä, miten onnistumme arjen teoissa huomioimaan saavutettavuuden, kun palvelujemme käyttäjillä on niin erilaisia tarpeita. Mutta otamme asian erittäin vakavasti ja asia on hyvin tunnistettu eri puolilla hallintoa, sanoo Valtiokonttorin digijohtaja Nina Nissilä.

Saavutettavuusasioissa olisi hyvä ottaa huomioon, millaisia vaatimuksia palveluihin kohdistuu ja miten ne tulisi huomioida hankinnoissa.

– Olemme D9:ssä pohtineet saavutettavuusasioita ja pari vinkkiä nostaisin esille. Toivoisin, että osaisimme jatkossa panostaa erityisesti kielelliseen ilmaisuun, kuten Jaakkokin toivoo. Joudumme ponnistelemaan tässä asiassa, kun meidän pitää olla yhtä aikaa ilmaisussamme tarkkoja, mutta toisaalta myöskin ymmärrettäviä.

Teknologialla voi helpottaa jopa ymmärrettävyyttä

Toiseksi nostaisin esille digitoimisen ja digitalisoimisen eron. Jos paperinen lomake vain niin sanotusti digitoidaan nettiin, on se usein aika hankalakäyttöinen ja pahimmillaan huonosti ymmärrettäväkin. Sähköisen lomakkeen ei ole pakko näyttää samalta kuin paperilomake, vaikka samaa asiaa hoidetaankin. Kun tämän muistaa, niin silloin on jo paljon mahdollisuuksia tarjolla myös saavutettavuuden parantamiseksi, kertoo Nina Nissilä

Digitalisoinnin periaatteissakin näkyy saavutettavuutta tukevia asioita. Esimerkiksi periaatteet ”Poistamme turhan asioinnin” ja ”Pyydämme uutta tietoa vain kerran” sekä tietenkin ”Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluja”. Tutustu digiperiaatteisiin Suomidigin pelikirjassa.

Lisätietoa syyskuussa 2018 voimaan astuvasta saavutettavuusdirektiivistä löydät valtiovarainministeriön sivulta.Dirktiivi koskee kaikkia julkisen hallinnon organisaatioita ja tuhansia verkkosivuja.

Voit myös kuunnella Suomi.fi –podcastin aiheesta. Se löytyy niin Spotifystä kuin iTunesista ja myös Väestörekisterikeskuksen sivuilta