Virkamiehet jammailivat kaksi päivää GovJamissa

Julkaistu 31.5.2017 klo 15.19

D9-digitiimi järjesti GovJam 2017 -tapahtuman 17. - 18. toukokuuta työ- ja elinkeinoministeriössä. Mukana oli 25 osallistujaa noin 16 valtionhallinnon organisaatiosta.

GovJam on kansainvälinen kaksipäiväinen ’palvelujami’ (engl. service jam), joka keskittyy ideoimaan ja kehittämään julkisia palveluja. GovJameja järjestetään ympäri maailmaa samana ajankohtana.

Tapahtumassa ratkottava haaste paljastettiin vasta juuri ennen jamia. Haaste tuli suoraan GovJamin kansainvälisiltä järjestäjiltä (haaste on sama kaikkialla maailmassa), mutta sitä pohdittiin ja kehitettiin paikallisessa kontekstissa. Tämän vuoden teema oli hyvin abstrakti – luontoon ja liikenteeseen liittyvä – mikä antoi osallistujille mahdollisuuden vapaaseen ideoimiseen ja luovuuteen. 

Konseptin kehityksessä käytettiin eri käyttäjäkeskeisen kehittämisen menetelmiä, joita ovat esimerkiksi asiakashaastattelut, asiakaspersoonien luominen, palvelupolut, ideointi ja skenaariot. Tiimit kävivät muun muassa tekemässä käyttäjähaastatteluita Esplanadin puistossa jamin aikana.

Tapahtuman tavoitteena oli testata ja pilotoida palvelujamia konseptina ja työtapana julkishallinnossa sekä perehdyttää osallistujia käyttäjäkeskeisen kehittämisen menetelmiin. Jamit sopivat hyvin yhteen myös hallitusohjelmassa edistettävän kokeilukulttuurin kanssa.

GovJam-tapahtumista ja menetelmästä on saatavilla lisätietoa englanniksi osoitteessa: www.govjam.org

Tutustu tapahtumasta tehtyyn videoon.