Aktuellt - nyheter

Publicerad
Teamet D9 överträffade sina mål

Statskontorets digitaliseringsteam D9 utförde närmare 100 uppdrag på två år. Teamet lanserade bland annat s.k. design sprintar i statsförvaltningen och använde metoderna för tjänstedesign till att lös...

18.12.2018
Digiteamet D9 designade verktyg för målstyrning

Avdelningen för offentliga förvaltningens ICT vid finansministeriet hade behov att förnya ledningen. Idéer för arbetet söktes bland annat genom design. Servicedesign tog fram nya perspektiv och konkre...

10.9.2018
Digitaliseringsstödsektionens verksamhet vid Statskontoret upphör vid årsslutet

Statskontorets sektion Digitaliseringsstöd, eller D9, som finansierats genom regeringens spetsprojektfinansiering, avslutar sin verksamhet enligt den ursprungliga planen i slutet av detta år.

22.8.2018
Blockkedjetekniknätverket funderar på decentraliserad identitetshantering

Blockkedjetekniknätverket som sammanträdde i Helsingfors i början av november satte sig in i de decentraliserade lösningarna för identitetshantering som blockkedjetekniken möjliggör.

15.12.2017
Inom de digitala tjänsterna förverkligas tillgängligheten genom samarbete

När man förnyar nättjänster vore det viktigt att i frågor som gäller tillgänglighet att redan från början samarbeta med experter från handikapporganisationer, säger Jaakko Evonen från Finlands dövblin...

15.11.2017
Förvaltningens blockkedjetekniknätverk fortsatte sitt arbete – på väg mot konkreti

Den offentliga förvaltningens blockkedjetekniknätverk fortsatte i början av september sitt samarbete inom blockkedjeteknik över organisationsgränser. För att skapa en försökskultur och en god försöksg...

25.9.2017
Digitaliseringsteamet D9 deltar i utvecklingen av modellen för utvecklingssamtal

Statskontoret har börjat utveckla statens gemensamma modell för utvecklingssamtal. Digitaliseringsteamet D9 deltar i utvecklingen.

9.6.2017
Ett nätverk för utnyttjandet av blockkedjeteknik har grundats

Statskontorets digitaliseringsteam D9 och finansministeriet håller på att starta ett nätverk i syfte att utveckla kunskaperna om blockkedjeteknik inom statsförvaltningen, hjälpa med att gestalta de mö...

9.6.2017