Digitaliseringsprinciperna

Digitaliseringsprinciperna fungerar som gemensamma spelregler för digitaliseringen överallt i den offentliga förvaltningen. De stödjer produktivitetsspurten, kundorienteringen och prioriteringen av digital service inom de offentliga tjänsterna. Vi kan inte välja förändringen eftersom den kommer att ske i varje fall. Vi kan däremot välja om förändringarna genomförs kontrollerat och under ledning och dessutom med framförhållning, eller om vi flyter viljelöst som drivved med strömmen.

Digitaliseringsprinciperna:

  • Vi utvecklar tjänsterna ur kundperspektiv.
  • Vi eliminerar onödig ärendehantering.
  • Vi konstruerar enkla och säkra tjänster.
  • Vi skapar snabbt nytta åt kunderna.
  • Vi betjänar även under störningssituationer.
  • Vi begär ny information endast en gång.
  • Vi utnyttjar redan existerande offentliga och privata digitala tjänster.
  • Vi öppnar informationen och gränssnitten åt företagen och medborgarna.
  • Vi utser en ansvarsperson för tjänsten och för genomföringen av den.

Läs mer på finansministeriets webbplats.