Digitaliseringsstödsektionens verksamhet vid Statskontoret upphör vid årsslutet

Publicerad 22.8.2018 kl. 12.40

Statskontorets sektion Digitaliseringsstöd, eller D9, som finansierats genom regeringens spetsprojektfinansiering, avslutar sin verksamhet enligt den ursprungliga planen i slutet av detta år.

D9-digiteamet har under sin verksamhetsperiod genomfört nästan 50 olika uppdrag åt olika ministerier och ämbetsverk.

- De uppdrag som är i gång avslutas självklart, men vi kan tyvärr inte längre ta emot några nya. Vi vill redan i detta skede tacka alla våra klienter, då det varit fantastiskt att få samarbeta inom intressanta och mångsidiga utvecklingsprojekt, säger digital direktör Nina Nissilä.

Digiteamet har fått rikligt med positiv respons från sina klienter om teamets professionella medarbetare, och arbetet som D9 gjort har upplevts som mycket viktigt.

De visstidsanställda digiutvecklarna är efter årsskiftet redo för nya uppgifter. Ifall du är intresserad av deras kompetenser, ta kontakt antingen direkt med personen i fråga eller teamets ledare Nina Nissilä (nina.nissila@valtiokonttori.fi).