Digitaliseringsteamet D9

Digitaliseringsteamet D9 stödjer genomförandet av digitaliseringsprojekt och dem som tar steget till den digitala världen i det praktiska arbetet. Vi hjälper dem som arbetar för att göra samhälleligt verkningsfulla serviceprocesser inom den offentliga förvaltningen kundorienterade. Vi bidrar med gränsöverskridande tvärsektoriell kundorientering till planeringen och genomförandet av olika tjänster.

I teamet finns engagerade utvecklare av den offentliga förvaltningen, experter inom servicedesign och sakkunniga inom teknik. I digitaliseringsteamet ingår:

  • Sirpa Fourastie, programchef
  • Martti Kallavuo, programchef
  • Anni Leppänen, expert inom sevice design
  • Laura Järveläinen, planerare för service design
  • Päivi Väntönen, kommunikationsexpert

Ta kontakt med digitaliseringsteamet D9 när du brottas med utmaningar i kundgränssnittet och behöver hjälp med att identifiera den grundläggande digitaliseringsutmaningen, fakta som stöd för beslut och sparrning för att göra avgränsningar för olika lösningar.