Kompetens

Servicedesign

Vi utvecklar tjänsterna kundorienterat. Vi är insatta i de olika arbetsmomenten i processen för servicedesign och använder användarorienterade arbetsmetoder. Vi tar hänsyn till de olika servicestigarnas detaljer och kundupplevelsens många dimensioner.

Teknik

Teamet har expertis inom övergripande arkitektur och datasystem. Vi hjälper dig att förstå möjligheterna till exempel inom artificiell intelligens, blockkedjor och robotik. Vi hjälper dig också att se de möjligheter som tekniken medför och förklarar dem vid behov på ett sådant sätt att man inte behöver vara tekniker för att begripa dem.

Försöksbaserad utveckling

Smidig och försöksbaserad utveckling är ett grundläggande element i vår verksamhetskultur. Vi hjälper organisationer att kombinera försök med utvecklingsarbete och att modigt göra användare delaktiga redan i startskedet.

Ändringsledning

Vi erbjuder stöd när det gäller att genomföra förändringar och leda projekt. Hemorganisationen förblir projektets ägare, men vårt team hjälper med att ge projektet fart och stödjer de projektansvariga efter behov.