Människorna

I digitaliseringsteamet ingår:

  • Sirpa Fourastie, programchef
  • Martti Kallavuo, programchef
  • Anni Leppänen, expert inom försöksbaserad utveckling