Tjänster

Herätys

Väckning

Vi ger nya perspektiv och väcker ert team. Genomförandet görs på ett sätt som passar just ert projekt: från verkstad och föreläsning till implementering av principerna för digitaliseringen. Längd: från 1 timme till 1 dag.

Metoder:

 • verkstäder och föreläsningar (t.ex. blockkedjor, robotik, smidig utveckling)
 • design- och utvecklingsspel
 • presentation och kartläggning av digitaliseringens principer
 • upphandling av design
 • sparrning av projektledaren
 • arkitektur- och kompatibilitetsöversikt.
Kokeilu

Försök

Med hjälp av ett kort försök kan man ge ett projekt extra fart. Målet är att utföra ett test eller utveckla en prototyp som konkretiserar den aktuella utmaningen. Längd: från 1 vecka till 1 månad.

Metoder:

 • smidig utveckling (Design Sprint osv.)
 • metoder för applikationsutveckling
 • metoder för servicedesign (servicestig osv.)
 • kundundersökning och kundkännedom.

Yhteistyö

Samarbete

Långsiktigt strategiskt samarbete: Digitaliseringsteamet D9 stödjer utvecklingsarbetet, men hemorganisationen förblir projektets ägare. Längd: från 2 månader till 6 månader.

Metoder:

 • konceptutveckling
 • metoder för servicedesign
 • projektledning och projekthantering
 • verkstäder och föreläsningar
 • nätverksbygge
 • arkitektur och kompatibilitet.