Digitaliseringsteamet D9 deltar i utvecklingen av modellen för utvecklingssamtal

Publicerad 9.6.2017 kl. 10.45

Statskontoret har börjat utveckla statens gemensamma modell för utvecklingssamtal. Målet är att skapa en modern modulbaserad modell för utvecklingssamtal. Modellen ska bli färdig i år. Avsikten är att ta fram en flexibel modell som tillgodoser ämbetsverkens, chefernas och personalens behov. Utvecklingssamtal borde föras efter behov, inte stramt och stelt endast en gång om året. Både chefen och den anställda borde ha möjlighet att välja vilka ämnen som tas upp för diskussion. Ett ytterligare mål är att ändra utvecklingssamtalen så att de har mer en karaktär av coachning och sparrning och eventuellt även av långsiktigare karriärplanering. Utvecklingssamtalen skulle också kunna omfatta gruppsamtal och samtal mellan kolleger.

I arbetet med att utveckla modellen för utvecklingssamtal medverkar 20–30 representanter för olika ämbetsverk. I arbetet hörs dessutom åsikter och önskemål hos ämbetsverkens chefer och personal för att säkerställa att modellen motsvarar deras behov. Under våren ordnas flera verkstäder för ämbetsverkens representanter. I verkstäderna medverkar också en servicedesigner från digitaliseringsteamet D9 och experter inom Arbete 2.0.