Digiteamet D9 designade verktyg för målstyrning

Publicerad 10.9.2018 kl. 10.22

Avdelningen för offentliga förvaltningens ICT vid finansministeriet hade behov att förnya ledningen. Idéer för arbetet söktes bland annat genom design. Servicedesign tog fram nya perspektiv och konkreta förbättringsförslag för en praktisk tillämpning av målen samt verktyg som stöd för målstyrningen.

Servicedesigner Maria Leinvuo och Anna-Mia Myllykangas från D9 använde analyser för att skapa tre visuella modeller som stöd för målstyrningen:

1. En ny målprocess och instruktioner för genomförandet av den.

2. Förankring av målen i vardagen till exempel genom att förbättra teamarbetet och uppföljningen av måluppfyllelse. 

3. Arbetstagarprofiler för att stödja bildandet av fungerande team och som hjälp för chefer och anställda vid utvecklingssamtal.

Tavoitetaulukko

I projektet gjordes intervjuer och ordnades två verkstäder.

– På det allmänna planet lärde vi oss mycket om hur expertorganisationer leds samt om det strategiska arbetet inom statsförvaltningen. Det är en rätt så unik möjlighet för en designer. Vi ansåg det vara viktigt att de interna processerna inom arbetsgemenskapen och verksamhetsmodellen är enhetliga för alla och noterade att en visuellt illustrerad process hjälper med att åstadkomma dialog samt i utvecklingsarbetet, säger servicedesigner Maria Leinvuo och Anna-Mia Myllykangas.

Enligt enhetschefen Maria Nikkilä stödde D9:s observationer hennes egna observationer av hur chefsarbetet borde utvecklas.

Työpajatyöskentelyä

– Till exempel att bygga upp team kring olika målsättningar och fördela ansvar såsom i projekt var nya slags modeller för ledningen. Vi ska just ta i bruk en lean-verksamhetsmodell och där kommer D9:s tankar väl till pass. Ledningen har nu varit föremål för servicedesign och härnäst borde ledningen omvandlas till service, säger Maria Nikkilä.

Härnäst behandlas förslagen av D9 i enhetsmötena för OffICT:s enheter och därefter i ledningsgruppen.