Ett nätverk för utnyttjandet av blockkedjeteknik har grundats

Publicerad 9.6.2017 kl. 10.37

Statskontorets digitaliseringsteam D9 och finansministeriet håller på att starta ett nätverk i syfte att utveckla kunskaperna om blockkedjeteknik inom statsförvaltningen, hjälpa med att gestalta de möjligheter som blockkedjetekniken medför, utbyta kunskaper och erfarenheter och samla experter som arbetar i detta område till samma nätverk.

Till nätverket har kallats en bred representation från olika instanser inom den offentliga förvaltningen. Nätverket kommer att sammanträda regelbundet. Utöver nätverkets möten ordnas verkstäder som är avsedda för en större grupp deltagare. I dessa verkstäder är det möjligt att behandla de valda ämnesområdena mer ingående.

Syftet med nätverket är att skapa färdigheter som gör det möjligt att starta tvärsektoriella försök inom den offentliga förvaltningen och att införa innovativa lösningar med hjälp av blockkedjeteknik. Ett ytterligare mål är att planera ett mer omfattande internationellt samarbete och dra nytta av den forskning som görs i Finland.

Ytterligare information:

  • Ledande servicearkitekt Janne Pulkkinen, janne.pulkkinen (at) statskontoret.fi
  • Utvecklingschef Kimmo Mäkinen, kimmo.makinen (at) vm.fi