Förvaltningens blockkedjetekniknätverk fortsatte sitt arbete – på väg mot konkreti

Publicerad 25.9.2017 kl. 14.54

Den offentliga förvaltningens blockkedjetekniknätverk fortsatte i början av september sitt samarbete inom blockkedjeteknik över organisationsgränser. För att skapa en försökskultur och en god försöksgrund tog nätverket nästa steg mot konkreti.

Under mötet demonstrerades installationen av en försöksplattform som baserar sig på blockkedjeteknik. Demonstrationen visade hur arbetsavtalet för en person förs in i smartavtalet i Ethereum-blockkedjan och testade ett exempel på redovisning av lönebetalning och bikostnader. 

Under nätverkets lägesrapport diskuterades även kommunikationsministeriets tillämpning av blockkedjetekniken och hur detta påverkar både trafiken och kommunikationen. I utredningen som KM publicerade lyfte fram trafik- och kommunikationsområdets allmänna och särskilt potentiella tillämpningsobjekt för blockkedjetekniken. Utredningen behandlade även blockkedjeteknikens inverkningar på regleringen, företagen, medborgarna samt miljön och tekniken.

En nyhet som särskilt intresserade nätverket var det projekt som lyftes fram i samband med informationen om statusen för Lantmäteriverkets projekt för ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK). I det projekt som lyftes fram undersöks hur blockkedjor lämpar sig för digitala bostadsköpstransaktioner. Projektet har lyckats genomföra ett system på Proof of Concept-nivå som utför ägarskapstransaktioner i R3 Corda-blockkedjan. Projektets närmare resultat presenteras under blockkedjetekniknätverkets följande möten under hösten.

Dessutom fick nätverket mer information om ISO-standardiseringen och särskilt om ISO TC 307-standardiseringsarbetet som består av flera olika arbetsgrupper. Diskussioner fördes angående Trustnet-projektet och information gavs om Europaparlamentets viktigaste nyheter angående blockkedjetekniken.

Efter statusöverblicken presenterade representanten för Finlands Bank begrepp som gäller kryptovalutor och digitala centralbankspengar samt centrala frågor som ställts till Finlands Bank. 

Syftet med nätverket är att utveckla den offentliga förvaltningens kännedom om blockkedjetekniken, bidra med insikt i de möjligheter som tekniken skapar samt sammanföra sakkunniga som arbetar med ämnet i samma nätverk.

Blockkedjetekniknätverket håller sitt nästa möte 1 november.

Ytterligare information:

Ledande servicearkitekt Janne Pulkkinen, janne.pulkkinen (at) valtiokonttori.fi
Utvecklingschef Kimmo Mäkinen, kimmo.makinen (at) vm.fi