Inom de digitala tjänsterna förverkligas tillgängligheten genom samarbete

Publicerad 15.11.2017 kl. 9.50

När man förnyar nättjänster vore det viktigt att i frågor som gäller tillgänglighet att redan från början samarbeta med experter från handikapporganisationer, säger Jaakko Evonen från Finlands dövblinda.

Enligt Evonen kommer man ofta att tänka på tillgängligheten först i slutet av ett projekt.

– Då märker man att tjänsten inte kan göras tillgänglig, eftersom saken borde ha beaktats redan i början. Dessutom bör man tänka på alla de personer som av en eller annan orsak inte kan använda smarta enheter och därmed heller inte de digitala tjänsterna. Även deras delaktighet i samhället måste säkras.

Jaakko_Evonen ja pistekirjoitus

Tillgänglighet är inte bara hur nättjänsten tekniskt fungerar på skärmen utan även tjänstens innehåll, användbarhet och växelverkan.

– Det lönar sig även att använda organisationernas experter, eftersom de är de bästa experterna till exempel på språk och konstruktioner. Ta modigt kontakt med oss, uppmanar Jaakko Evonen.

Tillgängligheten är allas fördel

Digitaliseringsteamet D9 arbetar med flera av statsförvaltningens digitaliseringsprojekt och tillgänglighetsfrågorna har blivit aktuella i projekten särskilt nu då tillgänglighetsdirektivets ikraftträdande närmar sig.

– Vi utvecklare har onekligen ännu en del frågetecken som gäller hur vi i vardagens gärningar lyckas beakta tillgängligheten i situationer där de som använder våra tjänster har så olika behov. Men vi tar frågan på allvar och den har identifierats inom olika delar av förvaltningen, säger Statskontorets digitala direktör Nina Nissilä.

I tillgänglighetsfrågor vore det bra att beakta hurdana krav som riktas mot tjänsterna och hur de bör beaktas i anskaffningarna.

– Vi inom D9 har funderat på tillgänglighetsfrågorna och jag vill lyfta fram ett par tips. Jag hoppas att vi i fortsättningen ska kunna satsa särskilt på det språkliga uttrycket, precis som Jaakko önskar. Det är ingen lätt sak för oss, eftersom vi samtidigt måste vara exakta i våra formuleringar och även förståeliga.

Teknologin kan till och med underlätta förståeligheten

Jag vill även lyfta fram skillnaden mellan att omvandla något till digital form och att digitalisera. Om en pappersblankett bara så att säga omvandlas till digital form för webben är den ofta ganska svår att använda och som bäst även svår att förstå. En elektronisk blankett behöver inte se ut som pappersblanketten även om de används för samma syfte. När man kommer ihåg detta får man många möjligheter även för att förbättra tillgängligheten, säger Nina Nissilä.