Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors

Postadress:
PB 14
00054 STATSKONTORET

E-post:
d9(at)statskontoret.fi
fornamn.efternamn (at) statskontoret.fi

Telefon:
växel 0295 50 2000

De sociala medierna:
Twitter: @D9Suomi
Instagram: @D9Suomi