Information om webbplatsen

Webbplatsen av Digitaliseringsteamet D9 underhålls av Statskontoret. På webbplatsen finns aktuell information om Digitaliseringsteamet D9 och dess arbete.

Användningen av webbplatsen förutsätter inte registrering. Personuppgiftslagen efterföljs vid administrationen av webbplatsen. Inga personregister förs över webbplatsens besökare. E-postadress eller andra kontaktuppgifter begärs i samband till respons. Användaren kan skicka respons anonymt, men kan lämna kontaktuppgifter om denne vill ha svar på sin fråga eller respons.