Teamet D9 överträffade sina mål

Publicerad 18.12.2018 kl. 8.28

Statskontorets digitaliseringsteam D9 utförde närmare 100 uppdrag på två år. Teamet lanserade bland annat s.k. design sprintar i statsförvaltningen och använde metoderna för tjänstedesign till att lösa komplicerade samhälleliga problem vid produktionen av bakgrundsmaterial till nästa regeringsprogram.

Digitaliseringsteamet D9 inrättades till stöd för den kundorienterade, digitala reformen inom statsförvaltningen. Teamet hade som mål att ge ämbetsverken praktisk hjälp vid skapande av digitala offentliga tjänster som är förvaltningsövergripande, kundorienterade och enkla att använda.

– Att gå med i projekten har varit en bra och fungerande metod, och det har varit fantastiskt att som tjänstedesigner få möjlighet att utveckla koncepten och tjänsterna inom statsförvaltningen, säger tjänstedesigner Laura Järveläinen.

Teamets kunder ansåg det vara en styrka att teamet var en neutral och pålitlig aktör inom staten. Idén var att teamet skulle vara en smidig ”snabbinsatsstyrka” som stöder digitaliseringsprojekten inom statsförvaltningen, både strategiskt och operativt.

– Jag tror att arbetets egentliga resultat kommer att ses senare och att arbetsmetoderna på lång sikt leder till modernisering av förvaltningen, säger teamets ledande servicearkitekt Janne Pulkkinen.

Generaldirektören för Statskontoret Timo Laitinen tycker att teamets arbete har tagits emot med glädje på olika håll inom statsförvaltningen.

– En extern utvärdering bekräftade att teamet och dess arbete har varit bra och gett resultat, säger Laitinen.

Slutrapporten beskriver teamets uppdrag och kundorienterade arbetssätt. Till exempel resultatkorten ger en bra överblick över utmaningarna, arbetsmetoderna, lösningarna och teamets rekommendationer i olika kundprojekt.

Stödet för digitalisering fortsätter vid Befolkningsregistercentralen

För att stödja det digitala språnget inom den offentliga förvaltningen lanserar Befolkningsregistercentralen i januari 2019 en ny tjänst som grundar sig på försöket med D9. Målet för den nya tjänsten är att förankra den kundorienterade utvecklingen permanent i statsförvaltningens verksamhet.